Jump to content

Den O store skattetopicen...


Pirelli

Recommended Posts

Hvor finner man "pålydene" for aksjene, for eks CRU, SRI, JIN?

 

 

Jeg har fått x-antall ark ferdig utfylt og de ser greie ut og postene skal vel legges sammen og overføres til gevinst/tap på RF1061-skjema. MEN de har ikke fått med seg intradag-tradingen og her er det også endel handler jeg må fylle ut manuelt på RF-skjema. Hvordan regner man da sluttsummen i RF-skjema? Slenger man bare på summene fra de ferdigutfylte skjemaene på det RFskjema jeg selv har fylt ut?

Skjønte noen det?!?! hehe...moro dette her!!

Edited by stockinfo.no
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 101
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Pålydende finner du blant annet på oslo børs sine hjemmesider, www.oslobors.no

søk på ticker, og trykk på aksje og selskapsdato. Der står det pålydende sri har f.eks 0,01.

 

Ja i bunnen skal du summere netto gevinst/tap, og der bør du nok ta med skjemaene du har fått tilsendt. Det vikitge er uansett at det er riktig sum som står i selvangivelsen. Om du summerer bare de skjemane du har fylt inn selv i totalsummen, og så legger til de skjemane du har fått tilsendt når du fører det over på selvangivelsen gjør det sikkert ingen ting...

Link to comment
Share on other sites

Hei,

 

Har et par spørsmål.. Jeg har sittet over utbytte i 3-4 forskjellige norske papirer, og kunne trengt litt hjelp med disse. La oss begynne med WWI:

 

WWI gav et utbytte som gav deg dobbelt så mange aksjer du hadde, halvverte prisen på aksjene, og i tillegg ka 8 kr i kontakt pr aksje du hadde på utbytte dagen. Jeg hadde 100+250+550 = 900 aksjer, kjøpt til forskjellige priser. Etter utbytte hadde jeg da 1800 aksjer + 900*8 kr. Jeg solgte disse rett etter utbytte. På min RF-1089 har jeg de 3 handlene mine. Det står at jeg kjøpte og realiserte 200+500+1100 aksjer (siden jeg fikk dobbelt så mange aksjer i utbytte).

Utbyttet mitt står under post 10, "Utbytte - fradratt i RISK), henholdsvis -2000, -800 og -4400. Hvis man tar f.eks. 1100 aksjeposten, blir post 5 (samlet realisjonsvederlag) fratrukket post 6 (anskaffelsverdi), pluss post 10 (utbytte - ikke fradratt i RISK) summen som står i post 13, (gevinst/tap).

 

Spørsmål 1 - Ettersom utbytte fra norske aksjer skal være utbyttefritt, er det da riktig at post 13 skal inneholde dette? Eller er det sånn at jeg må trekke fra utbytte et annet sted, i en annen post, og på den måten få lavere gevinst, som igjen gir meg lavere skatt?

 

Spørsmål 2 - Post 11 (sum inngangsverdi per aksje), er oppgitt til 89 kr på handelen av 1100 WWI aksjer (opprinnelig 900). Hvor fikk de dette tallet fra? Jeg kjøpte den for 186 første gang.

 

Spørsmål 3 - Post 6 (anskaffelsesverdi) og post 12 (sum inngangsverdi per post) er oppgitt som "Ukjent" på en annen handel jeg hadde i WWI - som IKKE var med over utbytte. Så lenge jeg vet post 6 og 5 , anskaffelsesverdi og samlet realisjonsvederlag, og kan regne ut post 13, gevinst/tap - som man skal skatte av - er det så himla nøye å fylle ut post 11 og 12 ?

 

På forhånd takk for hjelpen... Kommer tilbake med mer spørsmål seinere :)

Link to comment
Share on other sites

1) Jeg går utfra at aksjene er kjøpt etter nyttår, men før utbytte. Da vil utbytte redusere din inngangsverdi, slik at det ikke blir skattefritt. (du slipper å skatte av det når du får det, men må skatte når du selger aksjen). Det er den som eier aksjen over nyttår som får skattefritaket i form av RISK-regulering.

 

2) Sum inngangsverdi pr aksje, blir regnet ut utfra alle reguleringer, 550*186=102300. 102300/1100 = 93 utbytte som blir korrigert er på 4 kroner pr nye aksje, 93 - 4 = 89.

 

3) Kan aldri tro at post 11 og 12 er viktig, men det er jo rimlig enkelt å regne ut: hvis det ikke er noen korrigeringer, er det bare anskaffelsverdi/antall aksjer. for så å gange med antall aksjer for å finne pr post (altså blir det samme tallet i post 6 og 11 hvis det ikke er korrigeringer).

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 8 months later...

Slik kuttes utbytteskatten

 

Advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen om hvordan selskaper kan kutte utbytteskatten for sine aksjonærer.

 

 

Artikkel av: Odd Steinar Parr (20.2.06 15:05)

Dropp ordinært utbytte, og hold en ekstraordinær generalforsamling i år som vedtar å betale ut i stedet. På den måten kan selskaper kutte skatten for sine personlige, norske aksjonærer, skriver DN.

 

- Grunnen er at metoden ikke påvirker skjermingsgrunnlaget. Dette får betydning både for fradrag før senere skattlegging av utbytte, og for verdi som legges til grunn når aksjer selges, sier advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

 

Foreningen har ifølge avisen fått henvendelse fra flere medlemmer om det ville bli ansett som illojalt av skattemyndighetene hvis man vedtok ekstraordinære utbytter, og ba Finansdepartementet uttale seg.

 

Svarbrevet foreningen fikk fra departementet tolkes som at man ikke har til hensikt å gripe inn mot metoden, sier Nilsen til avisen.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Skattetid <_>

 

Som vanlig medfører aksjehandel adskillig merarbeide i disse tider. Min tilsendte RF-1089 er på 34 ark :( (og er helt sikkert mangelfull).

 

Er det noen andre på forumet som ikke finner sin AKER-beholdning ved årsskiftet i oppgaven fra aksjonærregisteret?

 

Videre ser jeg at utbyttet fra DNO er feil hos meg.

 

Ellers stusser jeg over at det i veiledningen (beregning av skatt for pensjonister etc) er satt inn rubrikk som skattlegger utbytte med 28%.

Dette er jo en endring som gjelder fom inneværende år?!?

Edited by vidar
Link to comment
Share on other sites

Jaja, da ble det litt mindre igjen av fortjenesten på TOM realisasjonene i 2005 pga RISK og korr. for utdelt utbytte (-5.400,-)

 

RISK beløp på 33.400,- ble fratrukket inngangsverdiene.

 

Måtte dobbeltsjekke skatteetatens RF-1089 mot VPS skattehjelp bare for å innse at de kom frem til akkurat det samme..... 400 kroner rett i dass der..... :(

 

Konklusjonen er enda høyere baksmell........

Edited by Northern Lights
Link to comment
Share on other sites

Da har jeg trålet gjennom sidene med realisasjoner...og fantastisk nok er alt som er nevnt i rfen korrekt!

 

Men så mangler mine handler i AKER, SIN, TOMW, GOL, CRU da...

 

Et spm; skal man belaste all kurtasje som har påløpt gjennom året som fradrag - eller skal man vente til man realiserer aksjene? Hvor skriver man evt fra kurtasje for aksjer man kjøpte i 2005, men som man ikke realiserte? (disse kommer jo ikke frem i oppgaven fra skatteetaten)

Link to comment
Share on other sites

sin, fast, cnr og ige mangla hos meg, tydligvis noen aksjer de ikke får med seg...

 

Normalt sett skal skal kjøps og salgsprisen justeres for kurtasje, slik at man ikke får fradrag for kurtasje på aksjer som enda ikke er solgt. Men det er jo lov å prøve seg, og i så fall skal dette føres opp i post 3.3.7 sammen med andre fradrag. Skal dette gjøres korrekt må du jo da huske å ikke ta med kurtasjen for kjøpet når du skal skatte av salget. Så vidt jeg vet kan man velge om man vil summere all kurtasje å ta det som et fradrag, eller justere hver handel. Jeg vil tro at for at det skal være håp om å få fratrekk for kurtasje på ikke solgte aksjer må man velge alternativet å summere opp all kurtasje og ta det som et eget fradrag.

 

Husk også fradraget som er nevnt i dine penger: Det lure skattefradraget

 

Selv trakk jeg fra 13000 for kjøp av pc, pluss noen tusen for hele internettregningen i 2004, og da hadde jeg kun en omsetning på 1 150 000 (total verdi på samtlige trader), dette er langt mindre enn de fleste her inne tenker jeg, så her er det bare å bruke fantasien og hoste opp alle kostnader dere har hatt med aksjerelaterte ting.

Link to comment
Share on other sites

Utskriftene jeg fikk manglet også AKER, og skjemaene viser realisasjon påplusset utbytte fra blant annet TOM.

 

Ser det er flere som etterlyser AKER og jeg hiver meg på mølla og spør samme spørsmål, Hvor er AKER handlene ?? Hvorfor er ikke de med ??

Link to comment
Share on other sites

Ifjor bestilte jeg VPS skattehjelp. hadde over 500 transaksjoner, og gadd rett og slett ikke å bruke de mangelfulle bilagene. I år ser det litt bedre ut og jeg har litt færre transaksjoner.

..

En skandale at datasystemer kan være så ubruklige i år 2006.

Link to comment
Share on other sites

I veiledningen (RF-1248) står det at man kan samle samtlige salg av aksjer i et selskap i en kolonne (i RF-1061) dersom det skattemessige resultatet blir det samme som om man førte opp alle handlene separat.

 

Dette kan vel ikke bety annet enn at dersom man har 50 handler i et selskap innenfor 2005 kan disse føres samlet som en transaksjon i skjemaet?

I så fall, tar man bare en kjøps- og salgsdato på måfå?

 

:read:

 

Videre, på RF-1088 skjemaet er det en rubrikk for å trekke fra omkostninger.

Dette er vel toppen av ineffektivitet, eller er det jeg som misforstår noe?

Ferdigutfylte kjøps- og salgssummer er inkludert kurtasje, men siden denne skal føres til fradrag i separat post må den trekkes fra igjen manuelt?!?

 

Avslutningsvis, er det noen her inne som har prøvd, og klart, å legge til et selskap i beholdningsoppgaven? Ikk f... om jeg får det til :bigemo_harabe_net-63:

Link to comment
Share on other sites

Hei

 

Angående omkostninger sjekket jeg dette i fjor. Du kan velge om du vil ta med omkostninger i realisasjonsvederlag/anskaffelseskost, eller om du vil ta det med som egen post. Dermed trenger du ikke trekke ut omkostningene for så å legge de for seg selv.

 

Dette med at du kan slå sammen flere handle har jeg ikke hørt om, men det hørtes jo veldig greit ut. Bare husk at hvis man har eid aksjer over nyttår eller over utbyttedatoen kan det komme en RISK-regulering slik at man må holde disse aksjene for seg selv.

Link to comment
Share on other sites

Hei

 

Det blir litt surr i hodet mht Risk og justering for utbytte

 

Konkret problem (forenkla)

 

 

Inngang i Tomra før nyttår 2006 50 x 1000 = 50 000

justering for RISK -1,67 x 1000 .................. - 1 670

?????...

inngangsverdi på 1000 tomra ....................... 48 330

 

desse ble solgt og kjøpt fleire gonger etter nyttår

 

På utbyttedagen hadde eg 2000 aksjer = utbytte 1,80 x 2000 = kr 3 600

 

 

Skal jeg her justere for utbytte .. Der eg har satt ????

 

Kan noen hjelpe..

Link to comment
Share on other sites

Hei

 

Det blir litt surr i hodet mht Risk og justering for utbytte

 

Konkret problem (forenkla)

Inngang i Tomra før nyttår 2006 50 x 1000 = 50 000

justering for RISK -1,67 x 1000 .................. - 1 670

?????...

inngangsverdi på 1000 tomra ....................... 48 330

 

desse ble solgt og kjøpt fleire gonger etter nyttår

 

På utbyttedagen hadde eg 2000 aksjer = utbytte 1,80 x 2000 = kr 3 600

Skal jeg her justere for utbytte .. Der eg har satt ????

 

Kan noen hjelpe..

 

Tror du blander litt. RISK kr -1,67 er RISK-verdi pr 1.1.2005.

Du sier at du kjøpte aksjen før nyttår 2006 og skal således ikke bruke denne RISK-verdien.

RISK-verdien pr 1.1.2006 blir først klar når ligningen for Tomra er unnagjort til høsten...

 

Så snakker du om utbytte på kr 1,80. Er det utbytte som ble besluttet 20.4.2005?

For at du i det hele tatt skal justere for noe utbytte må det i tilfelle være for aksjer du eide pr 1.1.2005 og som ble solgt før 20.4.2005. I RISK-verdien pr 1.1.2005 er det sannsynligvis hensyntatt et utbytte på kr 0,30 (av de kr 1,80) og hvis du solgte aksjer i perioden 1.1.05 til 20.4.05 har du ikke mottatt dette utbytte og skal følgelig korrigere for det.

 

Vil ellers bare si at de mottatte realisasjonsoppgavene du får fra Aksjonærregisteret takler dette greit.

Alt står ferdig utfyllt der.

Link to comment
Share on other sites

Takker for svar. Det har blitt klarere etter det du skrev.

Jeg snakker selvfølgelig om 2005.

 

Fra aksjonærregistret er tomra på 11 sider. 5 trans. inneholder RISK, men disse inneholder også "Utbytte-fradratt i risk" Litt høyere beløp enn risk men med motsatt fortegn. Grunnen er vel slik du sier det at de blir solgt uten å motta utbytte.

 

Da skal jeg selvfølgelig ta med begge beløpene i mitt regnestykke. Et spørsmål som jeg håper svar på:

 

Får jeg skatt på utbytte på omlag kr. 9000 .

 

 

Så snakker du om utbytte på kr 1,80. Er det utbytte som ble besluttet 20.4.2005?

For at du i det hele tatt skal justere for noe utbytte må det i tilfelle være for aksjer du eide pr 1.1.2005 og som ble solgt før 20.4.2005. I RISK-verdien pr 1.1.2005 er det sannsynligvis hensyntatt et utbytte på kr 0,30 (av de kr 1,80) og hvis du solgte aksjer i perioden 1.1.05 til 20.4.05 har du ikke mottatt dette utbytte og skal følgelig korrigere for det.

 

Vil ellers bare si at de mottatte realisasjonsoppgavene du får fra Aksjonærregisteret takler dette greit.

Alt står ferdig utfyllt der.

Link to comment
Share on other sites

For transaksjoner som er dekket i de tilsendte realisasjonsoppgavene er kjøps- og salgssum korrigert for kurtasje.

Ergo hadde jeg ikke tenkt å føre noe ekstra til fradrag for kurtasje for disse transaksjonene.

 

Men, i dag leste jeg i nettavisen (Alt om aksjer og skatt:

 

Realisasjonsoppgave (RF-1089)

Hvis du har solgt aksjer skal du også ha mottatt denne oppgaven, såfremt aksjene er registrert. Her må du sjekke at alle opplysningene er korrekte. Kurtasjekostnadene må du selv føre inn i oppgaven i posten «Sum omkostninger».

 

Hva er rett???

Link to comment
Share on other sites

 

Et spørsmål som jeg håper svar på:

 

Får jeg skatt på utbytte på omlag kr. 9000 .

 

Aksjeutbytte mottatt i 2005 er skattefritt.

Utbytte skal medtas på selvangivelsen og det blir beregnet 28 % skatt, men du får et godtgjørelsesfradrag ved skatteberegningen tilsvarende skatten av utbytte, som gjør at det i realiteten ikke blir skatt.

Hvorfor gjøre det enkelt når man kan gjøre det vanskelig :-)

Link to comment
Share on other sites

Jeg har kopiert alle transaksjoner fra Nordnet til et regneark ok kommet fram til et resultat som det heldigvis står + foran.

 

Dette har gått bra i 5 år. Godkjent av ligningskontoret. Jeg kontrollerer resultatet mot de tilsendte papirer. Mitt regnestykke er mest rett.

 

En formel regner ut resultatet for hver tiker i tillegg

 

 

Til RISK

 

Nå ser jeg at 28% av 9000 er trukket fra på skatten. Tenkte først feil her.

Nå er alt blitt klart.

 

Til Vidar.

Det er helt klart at kurtasje er med i tallene slik at en ikke skal trekke fra omkostninger.

 

Syns synd på den funkjonæren som skal gå gjennom mitt reknestykke.

 

Per Tore

Link to comment
Share on other sites

Realisasjonsoppgave (RF-1089)

Hvis du har solgt aksjer skal du også ha mottatt denne oppgaven, såfremt aksjene er registrert. Her må du sjekke at alle opplysningene er korrekte. Kurtasjekostnadene må du selv føre inn i oppgaven i posten «Sum omkostninger».

 

Hva er rett???

 

Ja det er jo utrolig hvor vanskelig skattetaten må gjøre det.

Stusset akkurat over det samme: De hevder at kurtasjeomkostninger må føres inn selv samtidig som man jo kjapt ser at de har rota disse kronene inn allerede..... Bra dumt spør du meg.

Rett er som Per Tore sier: Kurtasjen er med i tallene.....

 

Synes oppgaven fra VPS var langt enklere...... (kan jo trekke fra utgiftene til VPS oppgave også....) Vel, jeg gjorde nå det.... :smile:

 

Så var det negativ RISK i TOM da.... (fy pokker... så ikke den komme)

Den kosta meg litt ekstra ser jeg...... :laugh:

Link to comment
Share on other sites

Per-Tore og NL,

 

Takk for svar :smile:

Det er godt dere er enige med meg. Det var slik jeg hadde gjort det, men stusset litt over artikkelen og veiledningen. Måtte dobbeltsjekke for å være sikker på å ikke gå glipp av noe fradrag.

 

Endte opp med å innbetale 50k ekstra i skatt :huh:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...