Jump to content

TOM - Tomra Systems


dunlop

Recommended Posts

  • Replies 3,3k
  • Created
  • Last Reply

Kanskje en positiv PW ja..? :wink:

 

Skulle det f.eks utrulles 25 000 enheter i Tyskland i år og Tomra ta over 60% av det, er man ihvertfall ikke langt unna...

 

Hvor har de dette med den "nye veiledningen" fra? Forventet på Q fremleggelsen?

Virker jo som om de ser for seg en PW? :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

Tomras neste kunder?

Meglerhus gjentar sin kjøpsanbefaling på Tomra, og trekker frem potensielle nye kunder i Tyskland.

Artikkel av: Odd Steinar Parr (27.6.06 10:05)

 

 

Fondsfinans gjentar sin kjøpsanbefaling på Tomra med kursmål 70 kroner, melder Reuters og viser til et analysenotat fra mandag.

Meglerhuset ser sterke 2. kvartalstall og gode vekstutsikter, men sier Tomra trenger flere ordre i Tyskland på kort sikt.

 

- Våre 2006-estimater "krever" ytterligere rundt 2.200 automater for levering i 2006, og det er fremdeles noen større detaljister som ikke har bestilt, men for tiden tester panteautomater, heter det i notatet.

 

Blant detaljistene i testfasen tar Fondsfinans frem Tengelman og Norma, og meglerhuset tror Tomra vil få sin del når ordrene blir plassert, fortsetter nyhetsbyrået.

 

- Men det er en åpenbar risiko for at disse ordrene kan utsettes til 2007, og i så tilfelle vil vårt EBIT-estimat for 2006 på 846 millioner senkes med 100 millioner kroner, skriver Fondsfinans, som legger til at ordrene bør tildeles før september om de skal med i 2006-tallene.

 

Tomra-aksjen er uendret på 50,50 kroner på Oslo Børs.

 

___________________

 

 

Man må ikke glemme at ordre på 300 og under, ikke meldes og "kvoten" kan faktisk være oppfyllt allerede..

 

___

Link to comment
Share on other sites

First gjentar dette i sin aksjekommentar i dag:

 

 

TOM; fortsatt vekst etter Tyskland

 

 

 

Ordren fra Tesco signaliserer full utrulling av TRC. Dette vil være en vekker for andre vestlige dagligvarekjeder, som f.eks Carrefour i Frankrike, men det vil også skape forventninger om at Tomra skal fortsette å vokse selv når de store volumene i Tyskland dabber av. Tesco har bestilt maskinene i ren kommersiell egeninteresse, og man må kunne forvente at mange andre aktører også kommer til samme konklusjon med tiden.

 

Vi gjentar igjen:

 

Vi anbefaler kjøp av Tomra-aksjen med et kursmål på NOK 85.

 

 

______

 

Det er på slike nivåer(som nå) Tomra virkelig skal kjøpes og OTR for den saks skyld!

 

 

VI NÆRMER OSS 13.07.06! :biggrin:

 

 

___

Link to comment
Share on other sites

Markedet for Tomras produkter øker:

 

APEAL støtter resirkuleringstiltak i øst

 

29.06.06 - Packnews: I 2004 ble rundt 60 prosent av all stålblikkemballasje fra det europeiske markedet resirkulert. I Sentral- og Øst-Europa lå raten på mellom 11% (metall) i Litauen og 43% (stål) i Ungarn. Best kom Tsjekkia ut av det. Der ble 37% av all metallemballasje gjenvunnet mot 29% i 2004. Nå skal APEAL – den europeiske foreningen av metallemballasjeprodusenter støtte tiltak for å øke innsamlingsmengden til resirkulering.

 

Nylig arrangerte foreningen et seminar, hvor 35 eksperter fra stålblikk- og bokseprodusenter, kjeder og lokale resirkuleringsorganer diskuterte økonomiske og tekniske aspekter omkring temaet gjenvinning av stålemballasje.

 

Utgangspunktet var oppbyggingen av den nødvendige infrastrukturen for innsmaling/resirkulering i de østeuropeiske landene, som er satt i gang. Det har som mål å leve opp til kravene i EU sitt emballasje- og avfallsdirektiv.

 

I den forbindelse har APEAL gjennomført konkrete støttetiltak. Philippe Wolper, lederen i foreningen, sier det slik:

 

- Etter som behovet for emballasje i Øst- og Sentral-Europa øker, vil stadig større mengder brukte emballasjer – inklusiv slike av stålblikk – måtte bli samlet inn for å tilfredsstille lokale og EU-bestemmelser. Vi er forpliktet til å samarbeide med de enkelte landene for å komme fram til de løsningene som passer best for hver av dem.

 

 

______

Link to comment
Share on other sites

Her er en vinkling på boten til TOMRA:

 

fra Dagligvarehandelen.com

 

Tomra får trolig som fortjent

19.06.06 12:37

Etter å ha vært i konkurransemyndighetenes søkelys i lang tid har EU-kommisjonen ilagt Tomra en bot på 25 millioner euro. Det tilsvarer 190 millioner kroner. Kommisjonen mener Tomra har misbrukt sin dominerende stilling i markedet i årene 1998 til 2002 i Østerrike, Tyskland, Nederland, Sverige og Norge, og ser svært alvorlig på forholdene. Det gjenspeiler seg i at boten er den største EU-kommisjonen noen gang har ilagt et selskap – målt i forhold til totalomsetningen. Anklagene gjelder både særavtaler og rabatter som strider mot konkurransereglene. Kommisjonen mener misbruket av markedsmakt skjedde med hensikt og at målet var å stenge andre aktører ute.

 

- Det er ikke noe i våre avtaler som skulle fremstå som konkurransehindrende. Vi driver vår virksomhet på rene kommersielle betingelser. Jeg kan ikke se at det er forhold i vår forretningsførsel som skulle bli gjenstand for noe etterspill av dette her, sa daværende konsernsjef Erik Thorsen i en kommentar da konkurransemyndighetene raidet selskapet i oktober 2001. – Dette er en situasjon man lett kan møte når man har en sterk markedsposisjon. Det har absolutt ikke vært noe forsøk fra vår side på å minimere konkurranse, la han til. Når vi får en større avtale med kunder er det ikke rart at enkelte føler seg forsmådd. Tomra holder seg til strengt kommersielle betingelser, hevdet Thorsen den gangen. EU-kommisjonen er nå av en helt annen oppfatning.

 

På slutten av 90-tallet og begynnelsen av dette århundre skrev Dagligvarehandelen gang på gang om hvordan Tomra kjøpte opp små konkurrenter og opptrådt arrogant i det norske markedet. Mange kjøpmenn og enkelte kjededirektører var oppgitt over at det ikke var reelle alternativer til Tomra på returautomater, men Tomra avviste anklagene som helt ubegrunnet.

 

Ikke overraskende sier også administrerende direktør Amund Skarholt, som ikke var ansatt i Tomra i den omtalte perioden: - Årsaken til selskapets dominerende stilling er ikke dulgte forretningsprinsipper, men overlegen teknologi. Han kommer neppe til å bli trodd.

Link to comment
Share on other sites

CA baiset TOM i forrige uke, nå må de snart bestemme seg, vil de har morra eller vil de ha dattera...! :biggrin:

 

Uannsett skal man følge CA, de har store "muskler"... :unsure:

 

_____

 

Venter rekordtall fra Tomra

 

Meglerhuset Carnegie venter at Tomra vil levere tidenes kvartalresultat neste uke.

 

 

MOT NYE HØYDER: Carnegie venter tidenes kvartalsresultat fra Tomra. (Foto: SCANPIX )

 

Tomra (TOM)legger frem tall for andre kvartal torsdag neste uke, og forventningene er skyhøye.

 

Vi tror Tomra vil levere de beste kvartalstallene noen sinne, med driftsresultat på 208 millioner kroner, og sterk fremgang i alle divisjoner”, skriver Carnegie i et analysenotat datert fredag.

 

Det er dermed ventet en solid forbedring fra fjoråret da Tomra hadde et driftsresultat på syv millioner kroner i andre kvartal. Selskapet leverte et driftsresultat på 123 millioner kroner i første kvartal i år.

 

Mest hjelp fra Tyskland

 

Carnegie mener det er fremgang på det tyske markedet som drar mest.

Oppgangen stammer i hovedsak fra Tyskland, hvor omtrent 2.600 maskiner ble solgt og installert og rundt 400 maskiner oppgradert. Vi tror fokus vil være på Tomras utsikter på det tyske markedet, noe de vil legge frem på kvartalspresentasjoner", skriver meglerhuset.

 

___

Link to comment
Share on other sites

Jekker ned Tomra estimater

 

Meglerhus jekker ned Tomra-estimatene, men beholder sin kjøpsanbefaling.

 

 

Artikkel av: Odd Steinar Parr (4.7.06 11:25)

 

Kaupthing senker ifølge DN estimatene for inntjeningvekst i Tomra, og peker på kapasitetsbegrensninger hos underleverandørene. Men meglerhuset legger til at dette også vil ramme Tomras konkurrenter.

 

Uansett ventes sterke tall når tallene for 2. kvartal legges frem.

 

Kaupthing beholder sin kjøpsanbefaling på aksjen. Kursmålet er 72 kroner.

 

Tomra-aksjen er sist omsatt for 51,25 kroner på Oslo Børs, ned én prosent.

Link to comment
Share on other sites

Tomra: En ganske tricky investering

Merrill Lynch har vært i møte med Tomra. Her er dommen.

 

 

Artikkel av: Odd Steinar Parr (4.7.06 12:17)

 

 

Relaterte artikler Se aksjeticker

- Jekker ned Tomra-estimater - Ukens 21 anbefalte aksjer

- Anbefaler 10 aksjer - First-favorittene

- TOM

 

 

 

 

Merrill Lynch har vært i møte med Tomra, og likte det de så. I et notat heter det ifølge Reuters at meglerhuset har merket seg de grep toppsjef Amund Skarholt har gjort for å forenkle organisasjonen og dempe svingningene.

 

Amerikanerne, som beskriver Tomra som et rent spill på miljø, liker også selskapets dominerende posisjon. Merrill Lynch har ikke regnet på selskapet, og har ingen anbefaling, men omtaler Tomra som en "ganske tricky investering".

 

- For en analytiker er det nesten umulig å anslå fremtiden, da hovedmengden av virksomheten fremdeles er ganske uforutsigbar, heter det i notatet.

 

- Selv om både historisk og fremtidig salg er noe volatilt, er vi rimelig sikre på at flere land vil få samme utfall (i pantesystemer) som vi har sett tidligere i Norden og Tyskland, fortsetter Merrill.

Link to comment
Share on other sites

Tomra får Merrill på besøk <TOM.OL>

 

OSLO, 4 juli (Reuters) - Merrill Lynch skriver etter et møte

med Tomra at det setter pris på tiltakene Amund Skarholt har

iverksatt og liker selskapets dominerende posisjon, ifølge et

notat tirsdag.

 

Merrill har ingen offisiell analysdekning av Tomra og gir

ingen anbefaling, men beskriver Tomra som et rent spill på

miljø.

 

"Selv om rekkevidden til Tomras suksess er delvis avhengig

av politiske beslutninger, ser vi at mer og mer at dets

virksomhet kommer på kommersiell basis," heter det. "Med andre

ord, vil Tomras egen kreativitet i å generere business være

viktigere i fremtiden. Vi liker også dets dominerende stilling."

 

Merrill ser på Tomra som et "miljøspill".

 

"Selv om både historisk og fremtidig salg er noe volatilt,

er vi rimelig sikre på at flere land vil få samme utfall (i

pantesystemer) som vi har sett tidligere i Norden og Tyskland,"

heter det.

 

Meglerhuset biter seg også merke i grep konsernsjef Amund

Skarholt har gjort for å forenkle organisasjonen og dempe

svingningene.

 

Merrill gir ingen vurdering av verdsettingen men beskriver

Tomra som en "ganske tricky investering".

 

"For en analytiker er det nesten umulig å anslå fremtiden,

da hovedmengden av virksomheten fremdeles er ganske

uforutsigbar," heter det.

 

Tomra-investorer må tro på at trenden mot

drikkevareresirkulering vil fortsette over hele verden, og at

Tomra kan finne vekst i nye sektorer og geografiske områder,

skriver Merrill.

 

Ifølge meglerhuset handles Tomra til en p/e på 15,7 på

konsensusestimater for 2006 og til p/e 14,3 på '07-anslag.

Link to comment
Share on other sites

Noe må man undres over:

 

Så vidt jeg husker lå det i kortene at Tomra ville kjøpe yttligere tilbake egne aksjer enn det som allerede er gjennomført. Er det ikke litt merkelig at det ikke foretas på dagens lave kurser?

Link to comment
Share on other sites

Noe må man undres over:

 

Så vidt jeg husker lå det i kortene at Tomra ville kjøpe yttligere tilbake egne aksjer enn det som allerede er gjennomført. Er det ikke litt merkelig at det ikke foretas på dagens lave kurser?

 

Ja dette forundrer meg også..argumentet kan ikkje vere at ein kjem i konflikt med innsideregler. Det har vert rikelig med tidsvindu til å gjere dette? :huh:

Link to comment
Share on other sites

ORKLA øker og øker... SAKTE, men sikkert...

 

Registered at 3 July 2006 Number of shares

Ownership

 

 

1. Folketrygdfondet 17 091 300 9,6 %

2. Orkla ASA 9 829 200 5,5 %

3. State Street Bank & Client Omnibus D 7 181 252 4,0 %

4 Tomra Systems ASA 4 844 695 2,7 %

5. JP Morgan Chase Bank Clients Treaty Account 4 706 562 2,6 %

6. Vital Forsikring ASA DnB NOR Kapitalforvaltning 3 511 568 2,0 %

7. Danske Bank A/S 3887 Operations Sec. 3 323 032 1,9 %

8. Clearstream Banking CID Dept, Frankfurt 3 307 034 1,9 %

9. Bank of New York, BR S/A St of New Jersey 2 693 100 1,5 %

10. Svenska Handelsbanke C/O Handelsbanken AS 2 130 005 1,2 %

11. Skagen Vekst 1 904 500 1,1 %

12. DnB NOR Norge (IV) VPF 1 876 999 1,1 %

13. Citigroup Global MAR IPB client safekeep 1 844 846 1,0 %

14. RBC Dexia Investors S S/A Lux Rebeco-Non 1 700 000 1,0 %

15. French Res Treaty Cl 1 670 700 0,9 %

16. RBC Dexia Investor S Client Treaty Account 1 572 033 0,9 %

17. SIS Segaintersettle 1 520 683 0,9 %

18. Bank Austria Credita Dept. 8811/Mrs. Aimu 1 510 791 0,8 %

19. Avanse Norge (II) VPF 1 509 075 0,8 %

20. Mellon Bank AS Agent Mellon Bank Na A/C 1 469 790 0,8 %

 

Total 75 197 165 42,1 %

Other shareholders 103 289 394 57,9 %

Total (12 986 shareholders) 178 486 559 100,0 %

 

Shares owned by Norwegian shareholders 103 866 209 58,2 %

 

Shares owned by foreign shareholders 74 620 350 41,8 %

 

Total 178 486 559 100,0 %

Link to comment
Share on other sites

Har prøvd å trade (for første gang) TOM et par ganger de siste dagene uten hell. Har sittet i TOM siden jeg kjøpte for 73,- første gang for noen år siden og sitter nå med 2,7k snittpris 41,-. Er litt usikker med hensyn til Q2 om det blir noen markant oppgang eller ei, og om det smart å trade litt frem til midten av neste uke. Bør vel kanskje bare sitte på vent til Q2 da det forsvinner noen tusenlapper for hver "dårlige" trading jeg gjør. Hvis USA er ned i natt vil OBX også synke dersom ikke oljeprisen holder seg? Noen tips for tiden fremover??

 

Hilsen Amatør

Link to comment
Share on other sites

Har prøvd å trade (for første gang) TOM et par ganger de siste dagene uten hell. Har sittet i TOM siden jeg kjøpte for 73,- første gang for noen år siden og sitter nå med 2,7k snittpris 41,-. Er litt usikker med hensyn til Q2 om det blir noen markant oppgang eller ei, og om det smart å trade litt frem til midten av neste uke. Bør vel kanskje bare sitte på vent til Q2 da det forsvinner noen tusenlapper for hver "dårlige" trading jeg gjør. Hvis USA er ned i natt vil OBX også synke dersom ikke oljeprisen holder seg? Noen tips for tiden fremover??

 

Hilsen Amatør

 

Hei Kanon og velkommen :biggrin:

 

Fortsett å trade Tomra du. Tilslutt får du grepet på det.

 

Det viktige er å kontrollere kombinasjonen av frykt og grådighet. Spesielt sett i forhold til tålmodighet og utålmodighet.

Et annet aspekt er også - ikke prøv å gå mot markedet.

 

I kort betyr dette at Tomra tidvis er en kjedelig, men tradebar aksje.

I går hadde jeg 3 fulle trader i Tomra, samt at jeg gikk inn igjen på end of day kurs. Dette ga meg 2% brutto fortjeneste, noe som igjen ga i overkant av 1% netto. Dette er ikke mye, men gjør du det ofte nok... kan du bli rik.. :rolleyes:

 

Det er greit å finne toppene og bunnene i Tomra intradag. Den beveger seg ikke så mye, og de siste dagene har del ligget sperrer på kjøps og salgskurs med 50 øres differanse, noe som har definert daytrading - til området imellom ( som regel 25 øre).

 

I dag ser det værre ut. 25 øre mellom topp og bunn - hittil, gir ikke store muligheter. I tillegg når det er store kjøper og selgerposter, er det bare å avvente, eller å legge inn bud på laveste, og kontre dette med salgsbud på høyeste om kjøpsbud går inn. (eller omvendt om du allerede sitter på aksjer).

 

EDIT: ser den tålmodige kan ha fått napp - mens innlegget ble skrevet. Kursen har falt noe og et tradingvindu ser ut til å være åpnet..

 

I dag kan dette bli en tålmodighetsprøve, og det er ikke sikkert du kommer deg ut når du vil - til den kurs du vil.

 

Uansett - vurder å bli sittende i aksjen frem mot q2, muligheten til trading av Tomra vil nok øke betraktelig etter resultatfremlegget..

Link to comment
Share on other sites

Jeg skjønner ikke dette: "Analytikerne og konsernsjef Amund Skarholt forventer vekst i Tomra. Dette innebærer en økning på 19 millioner kroner fra tilsvarende periode året før." Vil ikke inntektene fra Tyskland føre til en større økning?

 

Ser økning i Tomra

Analytikerne forventer at Tomra får et resultat før skatt på 216 millioner kroner i andre kvartal.

 

TDN Finans

 

 

Analytikerne og konsernsjef Amund Skarholt forventer vekst i Tomra

 

Foto: Anita Arntzen

Dette innebærer en økning på 19 millioner kroner fra tilsvarende periode året før.

 

Det fremgår av estimater SME Direkt har hentet inn for TDN Finans blant ti meglerhus.

 

Driftsinntektene estimeres til 1.060 millioner kroner, varierende fra 911 til 1.158 millioner kroner.

 

Siden forrige kvartal er resultat før skatt for 2006 i snitt oppjustert rundt en prosent til 846 millioner kroner mens 07-estimatet er tatt opp 11 prosent til 959 millioner kroner.

 

Estimatene for driftsinntektene er nedjustert med tre prosent til 4.235 millioner kroner i 2006, mens de er oppjustert med fem prosent i 2007 til 4.515 millioner kroner og nedjustert med rundt 500 millioner kroner til 4.325 millioner kroner i 2008.

 

Konsernsjef Amund Skarholt i Tomra sa til TDN Finans for et halvt år siden at selskapet venter en organisk vekst i 2006 på 5-10 prosent, eksklusive den tyske virksomheten.

 

Samtlige ni analytikere som oppgir sitt syn på aksjen anbefaler kjøp, og kursmålet er på linje med før forrige kvartalsrapport.

 

Tomra legger frem resultat for andre kvartal 2006 torsdag 13. juli 2006, med presentasjon klokken 16:45 i Høyres Hus.

 

Les hele estimatartikkelen her

Link to comment
Share on other sites

Hele Artikkelen:

 

TOM: 216M FØR SKATT VENTES I 2.KV 2006

 

 

ESTIMATER FOR TOMRA FOR 2.KV. 2006, TALL I MILLIONER KRONER, EPS I KRONER:

 

. Gj.snitt Lav/Høy Median 2.kv05

Driftsinntekter 1.060 911/1.158 1.071 593

Driftsresultat 214 180/250 216 -22

Resultat før skatt 216 183/252 219 -19

 

HELÅRSESTIMATER TOMRA:

. 2006 2007 2008 2005

Driftsinntekter 4.235 4.515 4.352 2.662

Driftsresultat 834 940 844 67

Resultat før skatt 845 959 883 81

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Oslo (TDN Finans): Tomra ventes i gjennomsnitt å legge frem et resultat før

skatt på 216 millioner kroner i andre kvartal 2006, opp fra -19 millioner

kroner fra tilsvarende periode året før.

 

Det fremgår av estimater SME Direkt har hentet inn for TDN Finans blant ti

meglerhus.

 

Driftsinntektene estimeres til 1.060 millioner kroner, varierende fra 911

til 1.158 millioner kroner.

 

Siden forrige kvartal er resultat før skatt for 2006 i snitt oppjustert

rundt en prosent til 846 millioner kroner mens 07-estimatet er tatt opp 11

prosent til 959 millioner kroner.

 

Estimatene for driftsinntektene er nedjustert med tre prosent til 4.235

millioner kroner i 2006, mens de er oppjustert med fem prosent i 2007 til

4.515 millioner kroner og nedjustert med rundt 500 millioner kroner til

4.325 millioner kroner i 2008.

 

Konsernsjef Amund Skarholt i Tomra sa til TDN Finans for et halvt år siden

at selskapet venter en organisk vekst i 2006 på 5-10 prosent, eksklusive

den tyske virksomheten.

 

Samtlige ni analytikere som oppgir sitt syn på aksjen anbefaler kjøp, og

kursmålet er på linje med før forrige kvartalsrapport.

 

TOMRA, ESTIMATER FOR ANDRE KVARTAL 2006 (10 ESTIMATER):

. Gj.snitt Lav/Høy Median Std.avvik

Driftsinntekter 1.060 911/1.158 1.071 7%

Driftsresultat 214 180/250 216 9%

Resultat før skatt 216 183/252 219 9%

Nettoresultat 145 120/171 144 9%

EPS 0,81 0,67/0,96 0,81 9%

 

ESTIMATER FOR 2006 (10 ESTIMATER) :

. Gj.snitt Lav/Høy Median Std.avvik

Driftsinntekter 4.235 3.630/4.686 4.299 7%

Driftsresultat 834 722/903 853 8%

Resultat før skatt 845 736/915 863 8%

Nettoresultat 557 482/614 565 8%

EPS 3,12 2,70/3,44 3,17 8%

Utbytte (8) 0,97 0,30/3,35 0,50 n.m

 

ESTIMATER FOR 2007 (10 ESTIMATER):

. Gj.snitt Lav/Høy Median Std.avvik

Driftsinntekter 4.515 3.542/5.074 4.639 10%

Driftsresultat 940 760/1.083 961 11%

Resultat før skatt 959 773/1.133 979 12%

Nettoresultat 651 538/766 664 11%

EPS 3,65 3,01/4,29 3,72 11%

Utbytte (7) 1,17 0,30/4,00 0,70 n.m

 

ESTIMATER FOR 2008 (7 ESTIMATER):

. Gj.snitt Lav/Høy Median Std.avvik

Driftsinntekter 4.352 3.607/5.085 4.401 11%

Driftsresultat 844 711/993 819 12%

Resultat før skatt 883 734/1.009 838 13%

Nettoresultat 592 508/680 570 13%

EPS 3,31 2,85/3,81 3,19 13%

Utbytte (5) 1,11 0,47/1,80 1,00 48%

 

-------------------------------------------------------------------------

EPS er beregnet ut fra 178,5 millioner aksjer.

 

Tomra legger frem resultat for andre kvartal 2006 torsdag 13. juli 2006,

med presentasjon klokken 16:45 i Høyres Hus.

 

Deltagere: ABG Sundal Collier, Carnegie, Danske Equities, First Securities,

Fondsfinans, Glitnir Securities, Kaupthing Bank, Orion Securities, Pareto

Securities og SEB Enskilda

 

TDN Finans

CL

22 00 11 55

finans@tdn.no

 

 

 

Publisert: 07.07.2006 - 11:11 Oppdatert: 07.07.2006 - 11:37

Link to comment
Share on other sites

EARNINGS POLL fra reuters

 

OSLO, July 7 (Reuters) - Norwegian recycling equipment

maker Tomra <TOM.OL> is expected to swing to a second-quarter

operating profit of 210 million crowns ($33.73 million) from a

loss a year earlier, a Reuters poll of analysts showed on

Friday.

Tomra reported a loss of 95 million crowns in the second

quarter in 2005, weighed down by 135 million crowns in

restructuring charges.

Tomra, which makes machines that accept empty bottles and

cans at retail stores in exchange for a prepaid deposit, is due

to report second-quarter results on July 13.

Revenues were seen growing by 56 percent in April-June from

a year earlier to 1.07 billion crowns, according to the average

of 11 estimates, as a new German bottle and can deposit system

widened the company's markets significantly.

After a string of setbacks and delays, Tomra began to win

orders from German retailers for its reverse vending machines

(RVMs), during the third quarter of 2005.

Tomra has estimated that the German market will need between

30,000 and 40,000 machines, and aims for a market share of 50 to

70 percent.

Analysts predicted on average an operating profit margin of

20 percent for the second quarter.

The stock has risen by 80 percent over the last 12 months,

valuing the company at about 9.2 billion crowns. The

energy-dominated Oslo bourse has meanwhile seen its benchmark

index <.OSEBX> rise 31 percent.

The following figures were compiled from data gathered for

Reuters by Inquiry Financial Intelligence. All figures in

millions of Norwegian crowns, except earnings per share, in

crowns.

 

Estimates for second quarter 2006:

Mean Median High Low No* Yr ago

Revenue (group) 1,071 1,093 1,174 915 11 687

- Collection tech.** 718 733 807 612 10 278

- Materials handling** 229 229 243 220 10 213

- Ind. proc. tech.** 111 113 130 82 10 101

EBIT (group) 210 215 254 128 11 -95

Pre-tax profit 213 217 256 132 11 -92

Net profit 148 146 186 95 11 -98

EPS 0.83 0.82 1.04 0.53 11 -0.55

Non-recurring items n/a n/a n/a n/a n/a -135

 

Estimates for full year 2006:

Mean Median High Low No* Yr ago

Revenue (group) 4,269 4,305 4,686 3,629 11 2,662

- Collection tech. 2,853 2,877 3,269 2,260 9 1,183

- Materials handling 931 937 956 887 9 848

- Ind. proc. tech. 490 492 524 436 9 379

EBIT (group) 835 857 923 651 11 67

Pre-tax profit 849 866 938 666 11 81

Net profit 561 590 614 443 11 8

EPS 3.15 3.31 3.44 2.48 11 0.05

Dividend per share 0.50 0.50 0.70 0.30 2 0.35

 

Estimates for 2007:

Mean Median High Low No*

Revenue (group) 4,662 4,671 5,074 4,188 10

- Collection tech. 2,957 2,915 3,324 2,593 7

- Materials handling 976 978 1,008 930 7

- Ind. proc. tech. 578 580 678 458 7

EBIT (group) 953 967 1,083 790 10

Pre-tax profit 975 988 1,133 808 10

Net profit 649 655 766 537 10

EPS 3.63 3.67 4.29 3.01 10

Dividend per share 0.50 0.50 0.70 0.30 2

 

NOTES:

*) "No" denotes the number of estimates.

**) Collection technology (formerly RVM technology),

Materials handling and Industrial processing technology

(formerly Recycling tecnology) are the main business divisions.

 

Partcipating banks and brokerages (recommendations on the

Tomra share in right-hand column):

 

ABG SUNDAL COLLIER BUY

CARNEGIE OUTPERFORM

DANSKE EQUITIES BUY

FIRST SECURITIES BUY

FONDSFINANS BUY

GLITNIR BUY

HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS ACCUMULATE

KAUPTHING BUY

PARETO SECURITIES BUY

SEB ENSKILDA N/A

TERRA SECURITIES BUY

Link to comment
Share on other sites

I følge Tomras kvartalsrapporter sies det at Uno har solgt følgende:

 

omlag 250 Uno i 4 kvartal 2005

mer enn 400 Uno i 1.kvartal 2006.

 

Om vi da trekker av omlag 650 Uno-automater fra mer enn 1000 Uno-automater totalt til 31.06, vet vi at det er solgt omlag 400 Uno-automater også i 2.kvartal 2006.

Link to comment
Share on other sites

Hei TorValdsen,

 

Jeg tror salget av UNO kan være langt høyere enn 340 i Q206, mens 340 er salget i april 2006. Her følger noen tanker:

 

 

Presentasjonen for Q405 på side 2, 14. februar 2006:

 

The UNO RVM was launched at the end of 2005.

UNO is a low-cost machine intended for handling

of empty beverage containers in small retail stores,

gas stations and convenience stores. Key markets

for UNO include the Nordic countries, Germany

and Estonia. Approximately 260 UNOs were sold

in the fourth quarter 2005. In January and early

February 2006, TOMRA received orders for 200

additional machines.

 

Presentasjon for Q106 på side 3, 19. april 2006:

 

The UNO, which is a low-cost RVM intended for handling of empty beverage containers in small stores, has been well received by customers. TOMRA is currently testing the UNO with more than 20 potential “volume” customers in the Nordic countries, Germany and Estonia. More than 400 UNOs were sold during first quarter 2006.

Fra Newsletteret side 8, ukjent dato (trolig juli 2006?):

 

First introduced on

the market 01.10.2005.

The benefits of TOMRA's new reverse vending machine Uno

are catching on fast at convenience stores and gas stations

in Europe: Over 1,000 units have been sold during the

machine's first seven months on the market!

 

Altså, maskinen har vært tilgjengelig i

 

oktober (1)

november (2)

desember (3)

 

januar (4)

februar (5)

mars (6)

 

april (7)

mai (8)

juni (9)

 

Under forutsetning om at tallene faktisk regnes fra 1. oktober 2005 og MED FORBEHOLD OM FEIL og at det ikke kan tas på ordet:

 

I mnd 1-3 ble det solgt ca 260.

 

I mnd 4 og halve 5 ble det solgt ca 200.

 

I andre halve mnd 5 og mnd 6 ble det solgt ca ytterligere 200 til sammen.

 

Dvs totalt 400 i Q106 og totalt 660 i mnd 1-6.

 

Etter mnd 7 var det 1000, dvs 340 solgt i mnd 7.

 

Mnd 7 som er april inngår i Q2. Dermed er vi på 340 for første mnd i Q2.

 

Salg i mai?

 

Salg i juni?

 

Totalt salg i Q206?

 

Stykkprisen på UNOen er vel ikke spesielt godt kjent. Lurer på om den ligger rundt NOK 30000 eller drøye EUR 4000 pr stk.

 

Skulle prisen på UNO virkelig ligge på det nivået og salget i april virkelig er på 340 enheter, så begynner jo UNO å bidra litt på topplinjen. Det er vel naturlig å anta at salget vil gå oppover i antall enheter etterhvert som de 25+ kjedene som teter har fått testet litt og begynner å bestille? Skulle salget fortsette på et nivået, så kan det være snakk om kanskje mer enn 10 millioner i måneden på topplinjen og på årsbasis blir jo det en del.

 

 

 

 

Uansett så merket jeg meg også dette, selvsagt trolig bare generelt formulert, og det er vel ikke kjent med sikkerhet om det er skrevet etter de 6 mnd faktisk var over. Men dette kan altså Skarholt siteres på, Newsletteret på side 3:

 

Our business segments are showing very good results so far this year. The results within

the Collection Technology segment are particularly impressive, driven in large part by the

large volume of reverse vending technology deliveries to retailers in Germany. We have

set several new production and delivery records during the first half of the year, and by

year-end our installed base of machines in Germany will be close to that of the entire

Nordic region. I want to thank the extraordinary efforts of TOMRA's entire European

organization for pulling together and making possible the tremendous number of installations

in Germany in recent months.

I am very satisfied with what we have accomplished during the first half of the year and

the direction we have set for TOMRA into the future. Best wishes for a great summer,

and I look forward to continuing the task of building a leading company in our industry

together with all our employees, customers and business partners!

 

Amund Skarholt, President & CEO

 

Hvordan Q2 faktisk ble, får vi vite etter børsen har stengt torsdag.

Link to comment
Share on other sites

Orkla handler enda mer i Tomra. De har sett verdiene, når skal andre se det samme?

 

Se på hva de gjør, ikke hva alle sier...

 

Ownership structure

 

 

Registered at 10 July 2006 Number of shares

Ownership

 

 

1. Folketrygdfondet 17 491 300 9,8 %

2. Orkla ASA 10 129 200 5,7 %

3. State Street Bank & Client Omnibus D 6 029 175 3,4 %

4 Tomra Systems ASA 4 844 695 2,7 %

5. JP Morgan Chase Bank Clients Treaty Account 4 583 795 2,6 %

6. Clearstream Banking CID Dept, Frankfurt 3 451 400 1,9 %

7. Vital Forsikring ASA DnB NOR Kapitalforvaltning 3 428 868 1,9 %

8. Danske Bank A/S 3887 Operations Sec. 3 330 568 1,9 %

9. Bank of New York, BR S/A St of New Jersey 2 693 100 1,5 %

10. Svenska Handelsbanke C/O Handelsbanken AS 2 130 005 1,2 %

11. Skagen Vekst 1 904 500 1,1 %

12. Citigroup Global MAR IPB client safekeep 1 844 846 1,0 %

13. DnB NOR Norge (IV) VPF 1 824 099 1,0 %

14. RBC Dexia Investors S S/A Lux Rebeco-Non 1 700 000 1,0 %

15. French Res Treaty Cl 1 670 700 0,9 %

16. Mellon Bank AS Agent Mellon Bank Na A/C 1 560 133 0,9 %

17. SIS Segaintersettle 1 539 842 0,9 %

18. RBC Dexia Investor S Client Treaty Account 1 529 033 0,9 %

19. Bank Austria Credita Dept. 8811/Mrs. Aimu 1 510 791 0,8 %

20. Avanse Norge (II) VPF 1 447 175 0,8 %

 

Total 74 643 225 41,8 %

Other shareholders 103 843 334 58,2 %

Total (13 058 shareholders) 178 486 559 100,0 %

 

Shares owned by Norwegian shareholders 105 403 476 59,1 %

 

Shares owned by foreign shareholders 73 083 083 40,9 %

 

Total 178 486 559 100,0 %

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...